Kontakta oss

Ordförande:

Britt Skogseid, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper,
Endokrin tumörbiologi,
Rudbecklaboratoriet, R3, vån 2, 751 85 Uppsala
Telefon: 018-471 4719, E-post: Britt.Skogseid@medsci.uu.se

Sekreterare:

Anna Rask-Andersen, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper,
Arbets- och miljömedicin,
Akademiska sjukhuset, Ulleråkersvägen 40, 751 85 Uppsala
Telefon: 070-4250654, 018-611 3650, E-post: anna.rask-andersen@medsci.uu.se

Skattmästare:

Hans Hagberg, docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi,
Experimentell och klinisk onkologi,
Akademiska sjukhuset, Ing. 78. 751 85 Uppsala
Telefon: 018-611 00 00, E-post: hans.hagberg@akademiska.se