Ups J Med Sci.

Upsala Journal of Medical Sciences finns med i PubMed och on-line med open access på följande adress: www.tandfonline.com/iups. Tidskriften finns även med i PubMed Central, som är NIHs (U.S. National Institutes of Health’s) öppna digitala arkiv för biomedicin och “life sciences”. Impaktfaktorn är för närvarande 1.739. Redaktör är professor Arne Andersson.

Initialt publicerade föreningen skriftserien “Upsala läkareförenings förhandlingar“, där bl.a. Ivar Sandströms upptäckt av bisköldkörtlarna publicerades 1880. Tidskriften bytte namn till Acta Societatis Medicorum Upsaliensis 1950, vilken i sin tur fick namnet Upsala Journal of Medical Sciences 1972.

1968 publicerade professor Lars Grimelius en artikel om sin silvernitratfärgning i Acta Societatis Medicorum Upsaliensis. Med metoden blev det möjligt att skilja ut endokrina celler i tumörer. Denna artikel blev mycket citerad och utsedd till en s.k. Citation Classic 1984. Lars Grimelius diagnostik har varit mycket betydelsefull för utvecklingen av endokrinologisk onkologi vid Akademiska sjukhuset. Till detta center of excellence remitteras patienter från hela världen.

Referenser:
Sandström I. Om en ny körtel hos menniskan och åtskilliga däggdjur.  Upsala läkareförenings förhandlingar 1880;14:441–471.
Johansson H. Endokrinkirurgins historia och Sandströms körtel. Läkartidningen. 2000 Sep 20;97(38):4159-61, 4164-5.
Grimelius L. A silver nitrate stain for alpha-2 cells in human pancreatic islets. Acta Soc Med Ups. 1968;73(5-6):243-70.