Bli medlem

Man ansöker om medlemskap genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro
7 33 60 – 0. Ange “Upsala Läkareförening, Skattmästaren” som betalningsmottagare på talongen eller överför avgiften via swish: 1230939900..

Ange på talongen att beloppet avser Årsavgift för Upsala Läkareförening samt titel, namn och adress.

Medlemsavgiften är för
Yrkesverksamma 100:-
Studerande 50:-
Forskarstuderande 50:-
Pensionärer 50:-

Genom att bli medlem erhåller man prenumeration av Upsala Journal of Medical Sciences samt föreningens utskick.