Historik

Upsala Läkareförening bildades 1832 och är en av landets äldsta läkareföreningar. I de äldsta bevarade stadgarna från den 16 maj 1846 anges föreningens ändamål vara ”att befrämja medicinska studier och en mot vetenskapens höghet svarande anda samt af förtrolighet och vänskap mellan dess medlemmar”.

Föreningen anordnar sammankomster med vetenskapliga presentationer, utger en vetenskaplig tidskrift samt utdelar pris och stipendier för förtjänstfulla vetenskapliga arbeten.

I samarbete med Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci anordnar föreningen Rudbeckdagen varje höst i oktober. Vid denna sammankomst utdelas föreningens största belöning, Olof Rudbeckpriset.