Årsmöte

Upsala Läkareförenings årsmöte hölls onsdagen den 4 februari, 2019 i Rosénsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kerstin Westermark var redan vald till ordförande för två år till. Övriga nämndledamöter omvaldes. Lars Bäcklund, som varit aktiv i Upsala läkareförening sedan sin studenttid, utsågs till hedersmedlem som tack för sitt enastående arbete i nämnden som skattmästare  och även som utgivare av det tidigare veckobladet. Medlemsavgiften kommer att höjas från 2020 och blir 100 kronor för samtliga medlemmar.

Efter årsmötesförhandlingarna diskuterade föreningens framtid och uppdrag under rubriken “Vart är vi på väg?”. Eva Johansson inledde med en presentation av föreningens nuvarande verksamhet. Nytt för i år är stipendier för studenter som forskar i början av studierna. Syftet är att öka kunskaperna om preklinisk forskning bland de blivande läkarna. Under diskussionen framkom många spännande förslag om hur föreningen kan bli mer aktiv och rekrytera fler medlemmar.

Efter diskussionen vidtog middag på Nedre Slotts konferens med en buffé från Hambergs, där ett 60-tal medlemmar deltog. Glädjande nog deltog tio läkarstudenter, som nyligen blivit medlemmar i föreningen.