Årsmöte

Upsala Läkareförenings årsmöte hölls onsdagen den 7 februari, 2018 i Betty Petterssonsalen, Blåsenhus i Uppsala.

Till ny ordförande valdes Kerstin Westermark och till ny ledamot Eva M Johansson. Vice ordförande Peter Bergsten, sekreterare Anna Rask-Andersen, skattmästare Hans Hagberg, bitr. skattmästare Karin Björkegren omvaldes liksom de övriga nämndledamöterna Torbjörn Karlsson och Michael Welsh. Slutligen omvaldes även Arne Andersson och Per Westermark, redaktör resp. biträdande redaktör för Upsala Journal of Medical Sciences samt studeranderepresentanten Ismael Rojas Vazquez

Lars Bäcklund avgick efter en enastående insats i nämnden som skattmästare och även som utgivare av det tidigare veckobladet. Han avtackades med föreningens sekelmedalj i brons. Medlemsavgiften blev oförändrad.

Efter årsmötet vidtog en rundvandring i Segerstedthuset, ny arbetsplats för universitetsledningen och ca 600 anställda vid universitetsförvaltningen. Kvällen avslutades med buffé på Restaurang Segerstedt, där ett 50-tal medlemmar deltog.