Årsmöte

Upsala Läkareförenings årsmöte hölls onsdagen den 28 september 2016 i Rosénsalen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Styrelsen med ordförande Britt Skogseid i spetsen omvaldes. Professor Per Westermark valdes som ny ledamot tillika biträdande redaktör för Upsala Journal of Medical Sciences. Till ny studeranderepresentant valdes Ismael Rojas Vazquez.

Björn Zethelius och Henrik Ström avgick från nämnden och avtackades för värdefulla insatser med föreningens sekelmedalj i brons. Medlemsavgiften blev oförändrad. Ett nytt förslag till stadgar antogs enhälligt med smärre förändringar.

Det Hwasserska priset för bästa kliniska avhandling vid Medicinska fakulteten läsåret 2015/2016 tilldelas Sangeet Lamichhaney vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, genomik för ”The genetic basis for adaptation in natural populations”.

Årets högtidsföreläsare professor Helge Rask-Andersen höll en uppskattad presentation om “Inneröreforskning och klinisk otologi under 40 år i Uppsala”.

Efter årsmötet vidtog middag på Gästrike-Hälsinge nation, där 47 medlemmar deltog.