Högtidsföreläsning av professor Carl-Henrik Heldin onsdagen den 18 september kl. 17.30 i Gunnesalen, Akademiska sjukhuset

Årets högtidsföreläsare, professor Carl-Henrik Heldin, disputerade 1980 vid Uppsala universitet, där han senare blev forskningschef för Uppsalafilialen vid Ludwiginstitutet för cancerforskning (1986) samt professor i molekylär cellbiologi (1992).

Han blev ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien 1991, utländsk ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten 2006, och ordförande för Nobelstiftelsen 2013. Hans forskning har fokuserats på tillväxtfaktorer, deras verkningsmekanism och betydelse för cancerutveckling. Nyligen har Carl-Henrik Heldin utsetts till mottagare av årets Anders Jahres stora medicinska pris. Priset, som delas ut av universitetet i Oslo, är ett av Nordens största inom det medicinska fältet.

Vid mötet kommer även Hwasserska priset för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten, läsåret 2018/2019, att utdelas. Pristagarna kommer att närmare presentera sin forskning vid ett senare medlemsmöte i november 2019.

Efter föreläsningen och prisutdelningen inbjuds föreningens medlemmar till middag kl. 19.00 i orangeriet, Linnéträdgården, Uppsala. Föranmälan är absolut nödvändig och göres till Anna Rask-Andersen senast fredagen den 13 september antingen per e-post till Anna.Rask-Andersen@medsci.uu.se eller till telefon 070-425 06 54. Ange om ev. matallergi eller önskemål om vegetarisk kost.

Hjärtligt välkomna!

Kerstin Westermark                                            Anna Rask-Andersen
Ordförande                                                            Sekreterare

Comments are closed.