Hur blir man läkare och forskare? – Årets Hwasserpristagare och föreningens stipendiater m.fl. presenterar

Upsala läkareförening inbjuder till möte för medlemmar och läkarstudenter tisdagen den 19 november kl. 17.30 i Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Science Park, Uppsala för att inspirera till forskning samt lyfta fram såväl våra Hwasser­pristagare som de läkarstudenter som erhållit föreningens nya stipendier. Forskare i olika stadier av karriären kommer dessutom att presentera sin forskning och forskarkarriär.

17.30-17.45 Characterization of the pancreas in Type 1 and 2 diabetes. Läkarstudent Marcus Lundberg T 8 PhD, Hwasserpristagare, Inst. för immunologi, gen och pat, Klin immunologi

17.45-18.00 Metabolic and endocrine effects of SGLT2 inhibition. Leg läk Per Lundkvist PhD, Hwasserpristagare, Inst. för medicinska vetenskaper, Klin. diabetologi och metabolism

18.00-18.05 Forskning som läkarstudent. Läkarstudent Hanna Lif, termin 4

18.05-18.15 Läkareförenings stipendiater presenterar projekt. Läkarstudenterna Anna Ritzén Gybäck, termin 3;Wiktor Mizgalewicz, termin 4 och Lina Juzokaite, predoktorand

18.15-18.30 Typ 1 diabetes, oklara orsaker med behov av forskning. Reflexioner om att vara forskare från en ung forskare och läkare. AT-läkare Peter Seiron, doktorand, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi

18.30-18.45 Från preklinisk doktorand till klinisk forskare. Ett livslångt perspektiv. Professor emeritus Martin Ritzén, läkare i barnendokrinologi, Karolinska Institutet

18.45-19.00 Traumatiska hjärnskador – Synpunkter på forskning från senior forskare och kliniker. Docent Anders Lewén, överläkare i neurokirurgi, Institutionen för neurovetenskap

19.00- Wrap + dryck i Bistro Rudbeck.

Anmälan behövs ej men förtäring finns för 60 personer.

Hjärtligt välkomna!

Kerstin Westermark           Michael Welsh                              Hanna Lif, Anna Ritzén Gybäck
Ordförande                         Nämndledamot                            och Wiktor Mizgalewicz
xxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLäkarstudenter

Comments are closed.