Uncategorized

Rudbeckdagen 2017: Galen eller fullt normal…

Posted in Uncategorized on January 17th, 2017 by webmaster – Comments Off

Alla är varmt välkomna till 2017 års Olof Rudbeckdag med föreläsningar av framstående forskare inom psykisk ohälsa. Vad som anses som psykisk ohälsa definieras av samhället. Kunskap och öppenhet är därför nyckeln till att motverka tabun och fördomar. Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Fri entré.

Tid: Fredag 20 oktober, kl 9.00-15.45
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan

Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinskforskning. I samband med Olof Rudbeckdagen utdelas även Upsala läkareförenings Rudbeckpris till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”.

Med Olof Rudbeck som förebild hoppas vi kunna inspirera och främja medicinsk vetenskap och forskning samt klinisk verksamhet. Välkomna!

  • Programmet finns HÄR.

Notera även Upsala läkareförenings årsmöte onsdagen den 7 februari 2018 kl. 17.30