Uncategorized

Hur blir man läkare och forskare? – Årets Hwasserpristagare och föreningens stipendiater m.fl. presenterar

Posted in Uncategorized on January 17th, 2017 by webmaster – Comments Off

Upsala läkareförening inbjuder till möte för medlemmar och läkarstudenter tisdagen den 19 november kl. 17.30 i Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Science Park, Uppsala för att inspirera till forskning samt lyfta fram såväl våra Hwasser­pristagare som de läkarstudenter som erhållit föreningens nya stipendier. Forskare i olika stadier av karriären kommer dessutom att presentera sin forskning och forskarkarriär.

17.30-17.45 Characterization of the pancreas in Type 1 and 2 diabetes. Läkarstudent Marcus Lundberg T 8 PhD, Hwasserpristagare, Inst. för immunologi, gen och pat, Klin immunologi

17.45-18.00 Metabolic and endocrine effects of SGLT2 inhibition. Leg läk Per Lundkvist PhD, Hwasserpristagare, Inst. för medicinska vetenskaper, Klin. diabetologi och metabolism

18.00-18.05 Forskning som läkarstudent. Läkarstudent Hanna Lif, termin 4

18.05-18.15 Läkareförenings stipendiater presenterar projekt. Läkarstudenterna Anna Ritzén Gybäck, termin 3;Wiktor Mizgalewicz, termin 4 och Lina Juzokaite, predoktorand

18.15-18.30 Typ 1 diabetes, oklara orsaker med behov av forskning. Reflexioner om att vara forskare från en ung forskare och läkare. AT-läkare Peter Seiron, doktorand, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi

18.30-18.45 Från preklinisk doktorand till klinisk forskare. Ett livslångt perspektiv. Professor emeritus Martin Ritzén, läkare i barnendokrinologi, Karolinska Institutet

18.45-19.00 Traumatiska hjärnskador – Synpunkter på forskning från senior forskare och kliniker. Docent Anders Lewén, överläkare i neurokirurgi, Institutionen för neurovetenskap

19.00- Wrap + dryck i Bistro Rudbeck.

Anmälan behövs ej men förtäring finns för 60 personer.

Hjärtligt välkomna!

Kerstin Westermark           Michael Welsh                              Hanna Lif, Anna Ritzén Gybäck
Ordförande                         Nämndledamot                            och Wiktor Mizgalewicz
xxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLäkarstudenter