Uncategorized

Upsala Läkareförenings årsmöte onsdagen den 7 februari 2018 kl. 17.30

Posted in Uncategorized on January 17th, 2017 by webmaster – Comments Off

Välkomna till Upsala Läkareförenings årsmöte onsdagen den 7 februari 2018 kl. 17.30 i Betty Petterssonsalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1,Uppsala följt av rundvandring i Segerstedtshuset med guidning av kommunikationsdirektör Pernilla Björk.

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1   Årsmötets öppnande
§ 2   Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 3   Val av justeringsmän
§ 4   Årsberättelse inklusive redogörelse för tidskriftens verksamhet
§ 5   Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
§ 6   Fråga om ansvarsfrihet
§ 7   Val:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Skattmästare
 • Biträdande skattmästare
 • Redaktör
 • Klubbmästare
 • Studentrepresentant
 • Övriga nämndledamöter
 • Revisorer
 • Revisorssuppleanter
 • Representanter till Olof Rudbeckprisets priskommitté
 • Valberedning

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019
§ 9   Diskussion – Vart är vi på väg? Diskusson om föreningens framtid
§ 10 Mötets avslutande

Efter årsmötesförhandlingarna och rundvandringen inbjuds medlemmarna till buffé kl. 19.00 på Restaurang Segerstedt. Föranmälan är absolut nödvändig och göres till klubbmästaren Lars Bäcklund SENAST fredagen den 2 februari antingen per e-post till Lars.Backlund@medsci.uu.se eller till telefon 018-30 17 10. Telefonsvarare finnes.

Vi ber er betala medlemsavgiften för det innevarande verksamhetsåret 2018. Sätt in medlems­avgiften på föreningens plusgiro 7 33 60 – 0. Ange “Upsala Läkareförening, Skattmästaren” som betalningsmottagare. Ange att beloppet avser Årsavgift för Upsala Läkareförening samt titel, namn, adress och gärna aktuell e-mailadress. Medlemsavgiften för yrkesverksamma är 100 kronor medan studerande (inkl. forskarstuderande) och pensionärer betalar 50 kronor. Ändra dina kontaktuppgifter i händelse av flytt etc. Vid frågor kontakta Karin Björkegren på e-post karin.bjorkegren@pubcare.uu.se eller på tel: 070-942 93 00.