Högtidsföreläsning av professor Carl-Henrik Heldin onsdagen den 18 september kl. 17.30 i Gunnesalen, Akademiska sjukhuset

Posted in Uncategorized on January 17th, 2017 by webmaster – Comments Off

Årets högtidsföreläsare, professor Carl-Henrik Heldin, disputerade 1980 vid Uppsala universitet, där han senare blivit forskningschef för Uppsalafilialen vid BMC av Ludwiginstitutet för cancerforskning (1986) samt professor i molekylär cellbiologi (1992).

Han blev ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien 1991, utländsk ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten 2006, och ordförande för Nobelstiftelsen 2013. Hans forskning har fokuserats på tillväxtfaktorer, deras verkningsmekanism och betydelse för cancerutveckling.

Vid mötet kommer även Hwasserska priset för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten, läsåret 2018/2019, att delas ut.

Efter föreläsningen och prisutdelningen inbjuds föreningens medlemmar till middag kl. 19.00 i Nedre Slotts festvåning, Hantverksföreningen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala. Föranmälan är absolut nödvändig och göres till Anna Rask-Andersen senast fredagen den 13 september antingen per e-post till Anna.Rask-Andersen@medsci.uu.se eller till telefon 070-425 06 54. Ange om ev. matallergi eller önskemål om vegetarisk kost.

Hjärtligt välkomna!

Kerstin Westermark                                            Anna Rask-Andersen
Ordförande                                                            Sekreterare