Besök på Läkemedelsverket tisdagen den 10 april kl. 17.30

Posted in Uncategorized on January 17th, 2017 by webmaster – Comments Off

Upsala läkareförening inbjuder till medlemsmöte

tisdagen den 10 april kl. 17.30 på

Läkemedelsverket,
En ledande kraft i samverkan för bättre hälsa

Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala.

Värdar: Generaldirektör Catarina Andersson – Forsman och direktör Marie Gårdmark

Läkemedelsverkets syn på framtiden efter Brexit. Vad kommer flytten av EMA till Amsterdam att innebära praktiskt och ”politiskt” för Läkemedelsverket?

Hur ser Läkemedelsverket på det nya systemet med en etikprövningsmyndighet o ev. konsekvenser för LV?

En vårbuffé kommer sedan att serveras. Anmäl dig SENAST fredagen den 6 april per e-post till kerstinm.westermark@gmail.com eller till telefon 018-132806. Ange om ev. matallergi eller andra önskemål, t.ex. rörande rött eller vitt vin.

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans, vilka ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Till ansvarsområdet hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Läkemedelsverket ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Slutligen stödjer Läkemedelsverket forskning och innovation.

Om du inte hunnit betala medlemsavgiften för det innevarande verksamhetsåret 2018 ber vi dig sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 7 33 60 – 0. Ange “Upsala Läkareförening, Skattmästaren” som betalningsmottagare.

Ange att beloppet avser Årsavgift för Upsala Läkareförening samt titel, namn, adress och gärna aktuell e-mailadress. Om namn och adress saknas vet vi inte vem som betalt. Medlemsavgiften för yrkesverksamma är 100 kronor medan studerande (inkl. forskarstuderande) och pensionärer betalar 50 kronor. Ändra dina kontaktuppgifter i händelse av flytt etc. Vid frågor kontakta Karin Björkegren på e-post karin.bjorkegren@pubcare.uu.se eller på tel: 070-942 93 00.

Hjärtligt välkomna!

Kerstin Westermark
Ordförande