Aktuellt

Posted in Uncategorized on January 17th, 2017 by webmaster – Comments Off

Reservera följande datum:

  • Onsdagen den 20 september jkl. 17.30 – Högtidsföreläsning
  • Fredagen den 20 oktober  kl. 8.30-16.00 – Rudbeckdagen om psykisk ohälsa
  • Onsdagen den 7 felbruari 2018 kl. 17.30 – Årsmötet

Besöket på Universitetsdjursjukhuset, Ulltuna tisdagen den 18 april
Den 18 april var Upsala läkareförening på ett mycket uppskattat besök på det nya universitetsdjursjukhuset vid Sveriges lantbruksuniversitet. Docent Karin Östensson samordnade mötet och redogjorde bl. a. för undervisningen vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Professor Jens Häggström, kardiolog, berättade om mitralisinsufficiens och hjärtsvikt hos vissa hundraser samt om ökad risk för kardiomyopati hos andra. Professor Henrik Rönnberg, onkolog, redovisade forskningsprojekt om behandling av malignt melanom hos hundar. Både professor Häggström och professor Rönnberg har samarbete med forskare vid Akademiska sjukhuset, där forskningen på hundar ger värdefulla kunskaper, som sedan kan tillämpas på människor. Docent Karin Östensson och universitetsdjursjukhusdirektör Henrik Eriksson gav en guidad tur på fakulteten och universitetsdjursjukhuset. Kvällen avslutades med en vårbuffé där 24 medlemmar deltog.