Höstmöte onsdagen den 26 september kl. 17.30 i Rosénsalen

Posted in Uncategorized on January 17th, 2017 by webmaster – Comments Off

Upsala läkareförening inbjuder till medlemsmöte onsdagen den 26 september kl. 17.30.

Östrogen – Livets hormon

Högtidsföreläsare: professor Tord Naessén
i Rosénsalen, ingång 95, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Årets högtidsföreläsare, Tord Naessén, seniorprofessor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet, studerade medicin i Uppsala och utbildade sig till gynekolog. Han disputerade 1992 på en avhandling om risken för benskörhet hos kvinnor under den postmenopausala fasen. Han har därefter fortsatt att forska kring effekterna på hälsan av endogena och exogent tillförda könshormoner och på olika tillstånd och sjukdomar som kan uppträda under åldrandet.

Vid mötet kommer Hwasserska priset för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten, läsåret 2017/2018 att delas ut till Aglaia Schiza vid institutionen för genetik och patologi för avhand­lingen Experimental treatment of patients with disseminated malignant melanoma. Dr Schiza arbetar som specialistläkare vid onkologkliniken och kommer att presentera sina resultat.

Efter föreläsningen inbjuds föreningens medlemmar till middag kl. 19.00 i Nedre Slotts festvåning, Hantverksföreningen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala. Föranmälan är absolut nödvändig och göres till Anna Rask-Andersen senast torsdagen den 20 september antingen per e-post till Anna.Rask-Andersen@medsci.uu.se eller till telefon 070-425 06 54. Ange om ev. matallergi eller önskemål om vegetarisk kost.

Hjärtligt välkomna!

Kerstin Westermark                                              Anna Rask-Andersen
Ordförande                                                            Sekreterare